ריבית משכנתא ממוצעת

הריבית הממוצעת על משכנתאות במגזר השקלי הלא צמוד

חודש הדיווחתוקף הריבית החל מ-עד שנהמעל 1 ועד 5מעל 5 ועד 10מעל 10 ועד 15מעל 15 ועד 20מעל 20 ועד 25מעל 25ממוצע
07.201913.08.20191.743.753.073.363.774.094.312.66
06.201911.07.20191.813.813.213.513.854.164.392.77

הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד

חודש הדיווחתוקף הריבית החל מ-עד 5 שניםמעל 5 ועד 10מעל 10 ועד 15מעל 15 ועד 20מעל 20 ועד 25מעל 25ממוצע
07.201913.08.20192.852.322.683.193.443.582.97
06.201911.07.20192.902.322.713.223.473.543.00